O stravovaní

Nielen čistiť zuby ale aj liečiť chrup ...

  Keď má niekto problémy so srdcom, tak so sebou nosí nitroglycerín, alebo iný liek. Keď je zl...