Reklamácia

Ako reklamovať tovar?

Aj keď sa s reklamáciami stretávame veľmi zriedkavo, nič to nemení na skutočnosti, že pri nákupe v našom e-shope máte rovnakú záruku ako v kamennom obchode.  Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, ak bol kupujúcim Spotrebiteľ. Ak ste tovar nakúpili ako Firma, poskytujeme záruku v trvaní 6 mesiacov.

Predajca nezodpovedá za chyby výrobku, ktorý má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Reklamáciu je potrebné uplatniť si poštou na korešpondenčnej adrese prevádzkovateľa:

BZS s.r.o., Kremnička 3, 97405 Banská Bystrica

Do zásielky priložte kópiu faktúry, alebo údaje, podľa ktorých budeme vedieť identifikovať vašu objednávku (vaše meno). Priložte tiež formulár pre reklamáciu tovaru, ktorý nájdete tu.

Zásielku neposielajte ako dobierku, dobierky nepreberáme!

Ak potrebujete nejaké informácie k tomu, ako postupovať pri reklamácii, kontaktujte nás na info@bioparfemka.sk